Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Czesława Niemena
w Warszawie


wpisał: MK, 21 października 2018

Wpłaty za obiady

Informujemy, że wpłaty za obiady za listopad
należy wpłacać przelewem lub w kasie szkoły w dniach 22-29.10.2018 r.

Przelewy należy dokonywać odpowiednio wcześniej aby ostatniego dnia miesiąca pieniądze były zaksięgowane na rachunku bankowym szkoły.

UWAGA! Dokonując wpłaty za obiady na miesiąc listopad 2018 prosimy nie pomniejszać wpłaty o dzień 12.11.2018 r.. Nadpłata za ten dzień będzie automatycznie pomniejszona przy wpłatach za miesiąc grudzień, (zamiast 15 dni opłata będzie naliczona za 14 dni).

NUMER KONTA
87 1030 1508 0000 0005 5111 7001

Ceny obiadów LISTOPAD 2018

  zupa II danie cały obiad
oddział przedszkolny (20 dni) --- --- 5,50zł x 20 = 110 zł
uczniowie (20 dni) 1,5zł x 20 = 30 zł 4zł x 20 = 80 zł 5,50zł x 20 = 110 zł
nauczyciele (20 dni) 2zł x 20 = 40 zł 5zł x 20 = 100 zł 7zł x 20 = 140 zł

Aby uniknąć nieporozumień prosimy o terminowe wpłaty. Jeden dzień roboczy przeznaczony jest na zaksięgowanie wpłaty dokonanej przelewem.
Przy tak dużej liczbie wydawanych posiłków nieterminowe wpłaty dezorganizują pracę stołówki i ksiegowości.

Kasa szkolna czynna:

Poniedziałek8.00-15.45
Wtorek8.00-15.45
Środa8.00-15.45
Czwartek8.00-15.45
Piątek 8.00-14.30

Wpłaty po terminie nie będą przyjmowane w kasie szkoły.
W związku z nagminnie powtarzającymi się wpłatami po terminie, przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkoły Podstawowej nr 168, podstawą do otrzymania obiadu jest dokonanie opłaty za obiady w wyznaczonym terminie. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, kierownik stołówki może odmówić wydania obiadu.

---------------------------------------------------

           Aby ograniczyć nieporozumienia i zaliczenie wpłaty na konto innego ucznia prosimy o dokładne wypełnianie przelewu według wzoru:

Nazwa odbiorcy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168
Numer rachunku odbiorcy: 87 1030 1508 0000 0005 5111 7001
Tytułem: ZA OBIADY ZA MIESIĄC .......... 2018 - IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA -KLASA -SP/GIM -CAŁY OBIAD /lub/ZUPA /lub/II DANIE / BEZ DNIA ...

---------------------------------------------------

Informujemy, że z powodu dość długiej procedury w przepływie informacji
o wpłatach bezpośrednio na rachunek bankowy szkoły (bank-DBFO-szkoła), aby uniknąć nieporozumień, prosimy o dostarczenie przez uczniów lub rodziców osobiście lub mailowo potwierdzenia dokonania wpłaty:
kuchnia@zs84.pl / golan@zs84.pl.
O dokonaniu wpłaty można także poinformować telefonicznie do godz. 9.00
(tel. stołówka szkolna - 22 617 63 28 wew. 25 lub 22 672 85 75 wew. 25)


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.