Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168
im. Wiktora Gomulickiego
w Warszawie


wpisał: MK, 01 września 2018

Wpłaty za obiady

Informujemy, że wpłaty za obiady za wrzesień
należy wpłacać przelewem lub w kasie szkoły w dniach 03-05.09.2018 r.

Obiady będą wydawane sukcesywnie od dokonywanych wpłat:

- wpłata w kasie szkoły 3 lub 4 września lub przelew 3 września - dziecko otrzyma posiłek od 5 września (18 dni obiadowych),
- wpłata w kasie szkoły 5 września lub przelew 4 września - dziecko otrzyma posiłek od 6 września (17 dni obiadowych),
- przelew 5 września - dziecko otrzyma posiłek od 7 września (16 dni obiadowych).

Cena obiadów: 1,5 zł - zupa, 4 zł - II danie, 5,5 zł - cały obiad.

NUMER KONTA
87 1030 1508 0000 0005 5111 7001

Ceny obiadów WRZESIEŃ 2018

  zupa II danie cały obiad
oddział przedszkolny (20 dni) --- --- 5,50zł x 20 = 110 zł
uczniowie (18 dni) 1,5zł x 18 = 27 zł 4zł x 18 = 72 zł 5,50zł x 18 = 99 zł
nauczyciele (18 dni) 2zł x 18 = 36 zł 5zł x 18 = 90 zł 7zł x 18 = 126 zł

Aby uniknąć nieporozumień prosimy o terminowe wpłaty. Jeden dzień roboczy przeznaczony jest na zaksięgowanie wpłaty dokonanej przelewem.
Przy tak dużej liczbie wydawanych posiłków nieterminowe wpłaty dezorganizują pracę stołówki i ksiegowości.

Kasa szkolna czynna:

Poniedziałek8.00-15.45
Wtorek8.00-15.45
Środa8.00-15.45
Czwartek8.00-15.45
Piątek 8.00-14.30

Wpłaty po terminie nie będą przyjmowane w kasie szkoły.
W związku z nagminnie powtarzającymi się wpłatami po terminie, przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkoły Podstawowej nr 168, podstawą do otrzymania obiadu jest dokonanie opłaty za obiady w wyznaczonym terminie. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, kierownik stołówki może odmówić wydania obiadu.

---------------------------------------------------

           Aby ograniczyć nieporozumienia i zaliczenie wpłaty na konto innego ucznia prosimy o dokładne wypełnianie przelewu według wzoru:

Nazwa odbiorcy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168
Numer rachunku odbiorcy: 87 1030 1508 0000 0005 5111 7001
Tytułem: ZA OBIADY ZA MIESIĄC .......... 2018 - IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA -KLASA -SP/GIM -CAŁY OBIAD /lub/ZUPA /lub/II DANIE / BEZ DNIA ...

---------------------------------------------------

Informujemy, że z powodu dość długiej procedury w przepływie informacji
o wpłatach bezpośrednio na rachunek bankowy szkoły (bank-DBFO-szkoła), aby uniknąć nieporozumień, prosimy o dostarczenie przez uczniów lub rodziców osobiście lub mailowo potwierdzenia dokonania wpłaty:
kuchnia@zs84.pl / golan@zs84.pl.
O dokonaniu wpłaty można także poinformować telefonicznie do godz. 9.00
(tel. stołówka szkolna - 22 617 63 28 wew. 25 lub 22 672 85 75 wew. 25)


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.