Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena


Przewodnicząca - Justyna Migal
Wiceprzewodnicząca - Jolanta Tworkowska-Pieńkosz
Sekretarz - Anna Nisztuk

Członkowie Prezydium:
Angela Kosowska
Jadwiga Tatarkiewicz
Piotr Zalewski

Komisja Rewizyjna:
Danuta Czajka
Justyna Grzegorek
Katarzyna Plak-Kotlarska


DOKUMENTY
Prezentacja z zebrania RR w dniu 08.01.2018 r.
List do Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

WPŁATY
Na plenarnym zebraniu Rady Rodziców została podjęta uchwała o wysokości opłat na rok szkolny 2017/2018:
  1. Fundusz ksero - 40 zł/na każde uczęszczające do szkoły dziecko.
  2. Składka na fundusz Rady Rodziców:
    • 80 zł - bez względu na ilość uczęszczających do szkoły dzieci,
  3. Ochrona 90 zł - na każde uczęszczające do szkoły dziecko.
Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Rady Rodziców

61 1020 1013 0000 0102 0002 2129

z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła (SP lub GIM), rodzaj składki.
Istnieje również możliwość dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły - codziennie w godzinach pracy sekretariatu.

ZEBRANIA RADY RODZICÓW
19.09.2017 r., godz. 17.30
06.11.2017 r., godz. 17.30
08.01.2018 r., godz. 17.30
05.03.2018 r., godz. 17.30
21.05.2018 r., godz. 17.30

KONTAKT

Kontakt z Radą Rodziców - kliknij


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.