Program autorski nauczania języków obcych

Za cel główny program stawia sobie:

 • zapewnienie uczniom poznania dwóch języków obcych,
 • zapewnienie takiego poziomu nauczania języków obcych, aby absolwenci potrafili posługiwać się nimi w podstawowych dziedzinach życia.
 • poznanie kultury i spraw życia codziennego kraju języka nauczanego,
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z cudzoziemcami.

Zadaniem szkoły realizującej ten program jest:

 • stworzenie odpowiednich warunków do nauki języka obcego z uwzględnieniem specyfiki wieku uczniów,
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe,
 • zapewnienie dostępu do materiałów autentycznych,
 • zapewnienie uczniom maksimum kontaktu z językiem obcym, między innymi przez wymianę ze szkołami w innych krajach lub uczestnictwo w programach międzynarodowych,
 • stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielnego uczenia się języka obcego,
 • umożliwienie stosowania języka jako narzędzia przy wykonywaniu projektów zespołowych,
 • rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
   

W naszej szkole uczymy języka:

 • angielskiego,
 • niemieckiego,
 • francuskiego,
 • rosyjskiego.

Łącznie w Zespole Szkół odbywają się 54 lekcje języków obcych tygodniowo.

 1. Jak uczymy języka angielskiego w klasach 1-3 - prezentacja  opracowana przez Barbarę Rogacz
 2. Jak uczymy języka angielskiego w klasach 4-6  -  prezentacja opracowana przez Katarzynę Engwert - Malajkat

W klasach 4-6 dużym powodzeniem cieszą się:

 1. Koło Języka Angielskiego dla klas 4  ” Mówimy lepiej po angielsku”
 2. Klub Miłośników Języka Angielskiego

W klubie śpiewamy, poznajemy kulturę i historię krajów anglosaskich oraz tworzymy poezję w języku angielskim.

Dużym powodzeniem cieszy się w naszej szkole Festiwal Piosenki Angielskiej

 Istotnym elementem szkolenia językowego są wyjazdy do krajów , których języki są uczone oraz wymiana młodzieży i współpraca ze szkołami zagranicznymi – angielską Szkołą Cherry Tress School, a od maja 2000 r. ze szkołą berlińską.

Szczegóły współpracy ze szkołą berlińską.

Łącznie w Zespole Szkół odbywają się 54 lekcje języków obcych tygodniowo.