UROCZYSTOŚĆ 45 – LECIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 168 IM. WIKTORA GOMULICKIEGO
ORAZ
NADANIA IMIENIA CZESŁAWA NIEMENA
GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 25

Nadszedł ten dzień – dzień oczekiwany z niecierpliwością
i w ogromnym napięciu – 2 czerwca 2009 roku.

TAK OTO HISTORIA STAJE SIĘ JUŻ – TU I TERAZ NA NASZYCH OCZACH.

Najpierw przywitała nas szkoła przygotowanymi, przez zespół nauczycieli i rodziców kształcenia zintegrowanego i świetlicy, arcyciekawymi oraz dowcipnymi wystawami na korytarzu i przed wejściem do hali sportowej. Sama hala zachwycająca wystrojem (portrety Niemena, galeria prac uczniów, kącik retro i inne elementy) to dzieło naszej nauczycielki plastyki pani Iwony Antos i jej uczniów.

Uroczystość przygotowywana przez parę tygodni z ogromnym zaangażowaniem nauczycieli, wielu uczniów i ich rodziców rozpoczęła się o godzinie 11.00.

Honorowy patronat nad tym świętem objęli:
  Minister Edukacji Narodowej – Pani Katarzyna Hall
  Mazowiecki Kurator Oświaty – Pan Karol Semik
  Prezydent m.st. Warszawy – Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
  Burmistrz Dzielnicy Praga Południe – Pan Tomasz Kucharski

Uroczystość rozpoczęła się od powitania oficjalnych gości przez panią dyrektor Annę Tkaczyk.
Swoją obecnością zaszczycili nas:

  - Pani Małgorzata Niemen-Wydrzycka – żona patrona naszego gimnazjum,
  - Pani Eleonora Niemen-Wydrzycka – córka artysty,
  - Pani Jadwiga Bortkiewicz wraz z mężem – siostra Czesława Niemena,
przedstawiciele władz Warszawy:
  - Pani Małgorzata Żuber-Zielicz - Wiceprzewodnicząca Rady m.st Warszawy,
  - Pani Katarzyna Góralska - Mazowiecki Wicekurator Oświaty,
  - Pan Andrzej Kulmatycki - Rzecznik Prasowy Kuratorium Oświaty,
  - Pani Joanna Cholewińska - Naczelnik Wydziału Gimnazjów i Liceów Biura Edukacji,
władze naszej dzielnicy:
  - Pan Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy Praga Południe,
  - Pan Jarosław Karcz – Z-ca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe,
  - Pani Aneta Chęcińska – Rzecznik Prasowy Dzielnicy Praga Południe,
  - Pan Marcin Kluś – Przewodniczący Rady Dzielnicy,
  - Pani Mirosława Terlecka- Przewodnicząca Komisji Oświaty,
władze Wydziału Oświaty i Wychowania:
  - Pani Marzena Adamiak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania,
  - Pani Renata Potrzebowska – Zastępca Naczelnika Wydziały Oświaty Dzielnicy Praga Południe,
  - Przedstawiciele Związków Zawodowych:
  - Pani Jolanta Terlecka – Przewodnicząca NSZZ „Solidarność”,
  - Pani Wanda Hoffman-Krajewska - ze związku NSZZ „Solidarność”,
  - Pani Dorota Lesiak – przedstawiciel ZNP,
  - Pan Robert Sagan – Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty ,
  - Pani Dorota Kruk – główna księgowa Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty ,
  - Pani Krystyna Madej – Dyrektor pierwszego w Polsce Publicznego Gimnazjum im. Czesława Niemena w Strzelcach Opolskich wraz z osobami towarzyszącymi i delegacją uczniów,
  - Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  - Rada Rodziców na czele z jej przewodniczącym panem Jackiem Gołosiem,
  - Nasi byli nauczyciele i pracownicy szkoły wraz z panią dyrektor Lidią Składnik
  - Było wśród nas również wielu przyjaciół, sympatyków szkoły, absolwentów.
Razem z nami świętowali aktorzy:
  - Elżbieta Zającówna,
  - Wojciech Malajkat,
Przyjaciele i znawcy twórczości Czesława Niemena:
  - Pan Roman Radoszewski,
  - Pan Piotr Chlebowski,
  - Pan Marek Bałata, który swym występem uświetnił naszą uroczystość,
Sponsorzy, którzy pomogli nam zorganizować to przedsięwzięcie.
 • Pani Monika Tymińska i jej AGENCJA MA-HOUSE
 • Firma MAIN EVENTS
 • Restauracja i cukiernia SMAKI WARSZAWY
 • Biuro Turystyczne BEZKRESY
 • Portal internetowy LISTAMARZEN.PL
 • Firma LIDER ARTUR
 • Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego - IMEX
 • Zakład Poligraficzny - HEL
Dziennikarze i przedstawiciele mediów.

Pani dyrektor powitała również wszystkich, których nie wymieniła z imienia i nazwiska, a przede wszystkim naszych uczniów, wspaniałych nauczycieli i rodziców i jednocześnie wszystkim podziękowała za wielkie zaangażowanie i ogromny wkład pracy, jaki włożyli w przygotowanie uroczystości.

Pani wicedyrektor Alicja Baumert przedstawiła historię Szkoły Podstawowej nr 168 od momentu jej powstania aż po dzień dzisiejszy. Przez cały czas w tle wyświetlany był pokaz slajdów dotyczących 45-letniej historii naszej szkoły. Widać było, że szkoła od początku kwitła, a stale rozwijając się i idąc z postępem odnosiła wiele sukcesów. To szkoła innowacyjna, a niektórzy nazywają nas nawet "szkołą marzeń".

Następnie p. D. Krzypkowska przypomniała o działaniach, które doprowadziły do wyboru patrona gimnazjum. Mogliśmy wówczas oglądać prezentację obrazującą życie i twórczość Czesława Niemena. Sam wybór uzasadnili zaś uczniowie (K. Ostrowska i P. Gałązka), gdyż inicjatywa wyboru tego patrona wyszła właśnie od młodzieży. W swej wypowiedzi wykorzystali prace literackie uczniów na temat Czesława Niemena. Dziękując Pani Małgorzacie Niemen za życzliwość, za okazane serce i pomoc w urzeczywistnieniu naszych planów oraz przybliżenie nam postaci naszego patrona – Czesława Niemena, wręczyliśmy kwiaty wraz z kroniką przygotowaną przez uczniów klasy IIIB.

kronika dla p. M. Niemen

Nadszedł ten uroczysty moment nadania naszemu gimnazjum imienia Czesława Niemena. Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy, p. Małgorzata Żuber-Zielicz, odczytała stosowną uchwałę Rady m.st. Warszawy i przekazała ten dokument na ręce pani dyrektor. Nastąpiło uroczyste wbicie pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru.
Tego symbolicznego aktu dokonali:

  - Pan Jacek Gołoś, przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 84, która ufundowała sztandar,
  - Pani Małgorzata Niemen – Wydrzycka, żona artysty
Pozostałe gwoździe upamiętniają fakt objęcia naszej uroczystości patronatem honorowym. Swoje gwoździe mieli:
  - Pani Hanna Gronkiewicz Waltz, prezydent Warszawy
  - Pani Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej,
  - Pan Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty
  - Pan Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga Południe.
Sztandar został poświęcony, w imieniu proboszcza naszej parafii, przez ks. Jarosława Wyszomierskiego.

Po czym odbyła się ceremonia przekazania sztandaru dla Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 im. Czesława Niemena w Warszawie przez fundatora – Radę Rodziców na ręce pani dyrektor Anny Tkaczyk. (Zobacz... Akt Przekazania Sztandaru). Następnie Pani dyrektor przekazała sztandar uczniom mówiąc, aby nieśli go wysoko, otaczali czcią i szacunkiem oraz rozsławiali dobre imię naszego gimnazjum. Po prezentacji sztandaru uczniowie ślubowali zgodnie ze słowami:

Rota ślubowania:
  My, uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 Imienia Czesława Niemena w Warszawie, ślubujemy:
 • służyć Ojczyźnie naszej Rzeczpospolitej Polskiej rzetelną nauką, pracą i właściwym zachowaniem,
 • dbać o honor i tradycje szkoły oraz godnie reprezentować jej imię,
 • kształtować serce i umysł tak, by zawsze postępować w sposób godny prawego człowieka,
 • ze wszystkich sił poszukiwać tego, co szlachetne, prawdziwe i piękne, by udowadniać, że ludzi dobrej woli jest więcej.

Po ślubowaniu p. A. Baumert odczytała okolicznościowy list, który otrzymaliśmy z kancelarii premiera Donalda Tuska oraz list od p. Katarzyny Hall - Minister Edukacji.

Następnie głos zabierali nasi goście w kolejności:
- Pani Katarzyna Góralska, Mazowiecki Wicekurator Oświaty,
- Pan Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga Południe,
- Pan Marcin Kluś, Przewodniczący Rady Dzielnicy,
- Pani Mirosława Terlecka, Przewodnicząca Komisji Oświaty Pragi Południe,
- Przedstawiciele Gimnazjum im. Czesława Niemena ze Strzelec Opolskich,
- Pani Małgorzata Niemen

Klimat tej części pozwalał przypuszczać, że dla wielu uczestników to, co się dzieje jest czymś wyjątkowym. To postać, która była bohaterem tych wielu dni – Czesław Niemen – krążyła wokół nas. Niewidoczny – a jednak był. Pojawiał się we wspomnieniach osób przemawiających, w oczach wypełnionych łzami wzruszenia, w pełnych emocji słowach tych, którzy są zbyt młodzi, by pamiętać Artystę ze sceny.

Osobno musimy wspomnieć uroczy moment, kiedy to goście z Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich – pierwszej w Polsce szkoły im. Cz. Niemena – wręczyli nam cudny dar: miniaturę portretu Artysty, który wisi w ich gimnazjum.

goście ze Strzelec Opolskich

Uroczystość uświetniał nam chór szkolny pod opieką p. Katarzyny Purchalak i p. Artura Backiel.

chór

- - - - - - - - - - -

Teraz nadszedł moment oczekiwany – przedstawienie, którego inspiracją stały się teksty utworów śpiewanych przez Czesława Niemena oraz książka Romana Radoszewskiego o życiu Artysty zatytułowana „Kiedy się dziwić przestanę…”. Oryginalny scenariusz napisała uczennica klasy IIIA Zuzanna Barc, projekt sceny i całej scenografii sporządził uczeń tej klasy Maciej Madaliński, a całe przedstawienie pod opieką wychowawczyni Danuty Krzypkowskiej przygotowali uczniowie klasy IIIA z pomocą swoich rodziców. Gościnnie wystąpiły uczennice klas IIB i IIIB, które zachwyciły wszystkich pięknym wykonaniem piosenek Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”, „Nie wiem, czy to warto”- Marianna Linde,

Marianna Linde
„Pod papugami”, „Sen o Warszawie” – Katarzyna Olasz.
Kasia Olasz
Uczniowie klasy IIIA też zaśpiewali: „Wspomnienie”, „Jednego serca” i „Obok nas” – Zuzanna Barc
Zuzia Barc
oraz „Czas jak rzeka” – Maciej Madaliński.
Maciej Madaliński
W rolę Niemena wcielił się znany już z poprzedniego przedstawienia tej klasy – Rafał Masny. Mogliśmy słuchać znanych piosenek (które zresztą niektórzy widzowie nucili wraz z wykonawcami, a po „Śnie o Warszawie” grupa fanek z widowni odśpiewała jeszcze raz cały refren - czegoś takiego nasza szkoła nie przeżywała!!!) i oglądać przedstawienie, które pokazało ponadczasowość tekstów Niemena. Warte przypomnienia są słowa mniej znanego utworu „Sonancja” – tu recytowanego pięknie przez Zuzannę Banach i Katarzynę Piechotkę:

   „Żeby z chaosu
   rzecz wyodrębnić
   z kształtu
   ułożyć wątek
   to jak ocenić
   dzieło bezcenne
   z jarmarcznych
   stosów
   unieść perełkę
   wyjątek.

   …poezja
   to nie obsesja
   narkonałogu
   to dobroć poety
   w ucieleśnionym
   słowie”.

Nawiązując do przeżyć, doświadczeń Niemena, młodzież pokazała historię związaną z ogłoszeniem stanu wojennego, kiedy to zamilkł muzyk, ale nie zamilkł poeta. Usłyszeliśmy słowa Jego wiersza „Sen końca i początku” podane przejmująco przez trzech uczniów: Konrada Rozworskiego, Macieja Kacperskiego i Macieja Madalińskiego:

   „Nie pobił mnie nigdy nikt
   a byłem pobity… (…)
   z obłędnych porachunków tych
   na trony nieśmiertelne
   nie wyniósł nikt Mocarzy swych
   i nie postało Imperium Piekielne(…)”.
recytują

Mogliśmy zadumać się wraz z Niemenem nad nieuchronnością upływu czasu, patrząc wraz z Rafałem na nurt Niemna (na scenie kawał szafirowego materiału, głaz z papieru, drzewa, w ścieżce dźwiękowej plusk rzeki, ćwierkające ptaki) i słuchając pięknej pieśni „Czas jak rzeka”. Pary zakochanych, wątpiących, rozstających się odegrali, mówiąc słowami Artysty: Anita Fudalej i Tomasz Baniak

Tomek i Anita
oraz Marianna Linde i Artur Gawęda. Mogliśmy zobaczyć i usłyszeć jeszcze: Przemysława Ambroziaka (słowa prologu i przejście z gazetą), mówiące zza sceny Martyny –Piechowską (matka) i Kużdowicz, Bartłomieja Nowaka (mały Niemen), Mikołaja Pecko, Marcina Osińskiego, Melissę Czaplicką. Niezastąpieni nasi technicy to Michał Dzwonkowski (obsługa ścieżki dźwiękowej, całej elektroniki) oraz Artur Rawski (praca przy kurtynach).

Atmosfery tego przedstawienia nie da się oddać słowem – musi wystarczyć to, że widownia po spektaklu zerwała się z miejsc i urządziła artystom owację na stojąco!!!

Zwieńczeniem całości był występ artysty Marka Bałaty, którego wyjątkowy głos i ciekawe aranżacje utworów Niemena pozostaną nam w pamięci.

- - - - - - - - - - -

Po tych przeżyciach czekał na wszystkich festyn zorganizowany – z powodu fatalnej pogody – w sali gimnastycznej (od roku nazywamy ją – starą!). Stoiska przygotowane przez uczniów i ich rodziców pozwoliły częstować się jadłem przygotowanym wg przepisów z różnych stron świata, kupić różne pamiątki związane z jubileuszem oraz patronem. Ważnym punktem była aukcja prac uczniów prowadzona przez Naszego Przyjaciela Wojciecha Malajkata.

TEGO DNIA NIE ZAPOMNIMY I NIE ZAPOMNĄ GO MURY TEJ SZKOŁY!!!

Sponsorami uroczystości byli:

 1. Pani Monika Tymińska i jej AGENCJA MA-HOUSE
  organizacja konferencji, wszelkiego typu imprez
  więcej...
 2. Firma MAIN EVENTS
  zapewniła nam nagłośnienie i oświetlenie - marketing sportowy
  więcej...
 3. Restauracja i cukiernia SMAKI WARSZAWY
  w Centrum Warszawy, na ul. Żurawiej
  więcej...
 4. Biuro Turystyczne BEZKRESY
  wycieczki na Kresy Wschodnie. Śladami Czesława Niemena -Nowość!
  więcej...
 5. Portal internetowy LISTAMARZEN.PL
  użytkownik zbiera pieniądze na spełnienie swoich marzeń
  więcej...
 6. Firma LIDER ARTUR
  wiodący producent wyrobów cukierniczych na polskim rynku
  więcej...
 7. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego - IMEX
  realizacja projektów budowlanych
  więcej...
 8. Zakład Poligraficzny - HEL
  na ul. Grenadierów
  więcej...

Tutaj można zobaczyć zdjęcia