Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena

Zespół Szkół nr 84 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 168

im. Wiktora Gomulickiego

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25

im. Czesława Niemena


W roku szkolnym 2017 / 2018 stawka na ubezpieczenie ucznia
w GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
wynosi 42zł.

Wpłaty przyjmowane będą do 20 września 2015r.
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.
Przypominamy, że odszkodowanie zostanie wypłacone,

jeżeli wypadek zostanie zgłoszony do sekretariatu szkoły w ciągu tygodnia.

Należy przedstawić opinię lekarską.


Informacje w plikach pdf:

Ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Informacje o ubezpieczeniu
Formularz zgłoszenia szkodyKontakt:
GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
ul. Wołoska 22A
02 - 675 Warszawa
tel. 22 469 69 69
kontakt@gothaer.pl
www.gothaer.pl/pl-nnw-oswiata


NASZE CERTYFIKATY


                   

 

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy "Wars i Sawa" przyznawany szkołom wspierających uzdolnionych

Certyfikat "Szkoły z Klasą"

Certyfikat "Szkoły z Prawami Dziecka"

Certyfikat "Szkoły z Pomysłem" Copyright © 2014. All Rights Reserved.